Общее·количество·просмотров·страницы

Клубы


                           Беларускамоўная  гасцёўня
                   дашкалят “Гарбузік”.

                                    План работы на 2018год. 
-          Медыявандроўку па вясёламу календару «Сеў аўторак у аўто…»
                                                                                                               Январь
-          Вернісаж чытацкіх задавальненняў« Дзіцячая кніга!Радасць і асалода! »
                                                                                                               Февраль
-          Фальклорную гульню-карагод «Матчыны калыханкі »
                                                                                                               Март
-           Казку ўслых «Кожны вечар, казку дзецям»                  Апрель
-                                                                                           
-          Забаўлянкі “Ехалі з горкі скарагаворкі, а за імі пешкі тупалі пацешкі”
                                                                                                                 Май
-          Экавандроўку по родным краі “Вось і лета на парозе - што чакае нас у дарозе?”                                                                                      Июнь
-          Гадзіну  далучэння да роднай мовы “Давайце размаўляць па беларуску”
                                                                                                                  Сентябрь                                                                                              
-          Урок-казку “А пачнем мы казку так…”                              Октябрь
-          Паэтычную пляцовачку «Дзівы вершаў і казак вясёлых»              Ноябрь                                                                                                                                                                                            
-          Павучальныя моўныя хвілінкі “Ветлівымі словамі трэба даражыць, з ветлівымі словамі  лёгка жыць”                                                              Декабрь

Экавандроўка  па  роднаму  краю
             “Вось і лета на парозе  - што чакае нас у дарозе?”

Юных  “гарбузікаў” бібліятэка запрасіла у экавандроўку  па
 роднаму  краю “Вось і лета на парозе - што чакае нас ударозе?”,дзе яны пачулі     прымаўкі і  прыкметы пра летніе
месяцы, даведаліся якую работу робяць сяляне у час летняй
страды. Хлопчыкі і дзяўчынкі паслухалі  аповед пра летнія  народныя святы,слухалі вершы пра лета В.Віткі,П.Прыходзькі,М.Танка, Г.Пашкова,С Грахоўскага і інш.Так у гасцёўні пачалося "Лета з беларускай кніжкай!"
Казка ўслых 
«Кожны вечар, казку дзецям»  

Фальклорная  гульня-карагод 
«Матчыны калыханкі »

Далучыць дзяцей да вуснай народнай творчасці,фальклору:чароўных  казак, чутыя ў маленстве, матчыных  калыханак,  бабуліных песен, беларускіх абрадаў - дапамагла фальклорная  гульня «Матчыны калыханкі» (у межах Года роднай зямлі), якую правяла Ларыса Паўлаўна Андрэйчыкава,кіраўнік фальклорнага ансамбля “Жывіца”.
 Медыявандроўка па вясёламу календару 
     «Сеў аўторак у аўто…»   
 
 
     Дзень роднай мовы     
 Вернісаж чытацкіх задавальненняў
    « Дзіцячая кніга! Радасць і асалода! »       
*** Экологическое агентство 
"Лесовичок и К" 
                                              План работы на 2018 год. 
Принять участие в Республиканской акции «Неделя леса – 2018»                                                                                                              Май                                      В течение года провести:
Экопланёрка «Лесная книга жалоб и предложений»                          Январь                                      Час экологических историй  «В его книгах - лесная энциклопедия» (к 145-летию М. Пришвина)
                                                                                                                     Февраль
Урок-роздум  «Планета захварэла»                                                            Март                                    Орнитологическая   игра «На планете – птичий день» (черноголовый щегол -  Птица 2018 года)    Апрель                                                                                                                                     
 Час экоинформации  «Чтоб природе другом стать, надо многое узнать»  Сентябрь                                                                                                                                         Відэаэкалагічная вандроўка«На ўлонні прыроды такія прыгоды»  Октябрь                                        Экопалитра  « Вокруг тебя вся красота природы »   Ноябрь  
                                            Неделя леса-2018

Оценка участия в республиканской акции. 


Экопланёрка «Лесная книга жалоб и предложений»  


«Лесная книга жалоб и предложений» Экопланёрка  в экологическом агентстве «Лесовичок и К»  Участники «планёрки»  «выслушали» жалобы от  леса, обитателей леса (мухомора, совы, летучей мыши, лягушки и т.д), «рассмотрели» экологические  проблемы леса, «предъявили» свои жалобы на комаров, мух, оводней слепней, мышей, крыс, сорняки и  «приняли»   решения, как  правильно вести себя в лесу, чтобы не причинить вреда  его обитателям, запомнили, что дикие животные живут самостоятельно в природе: добывают себе пищу, строят себе жилище, ухаживают за своим потомством...
Птица года -2017


Орнитологическая  игра «Крылатые соседи» (Птица года-2017) посвящена  пернатым друзьям, а, именно,  хохлатому  жаворонку,  весь 2017 год прошёл под знаком этой птицы. Члены агентства поучаствовали в конкурсах «Почтовый ящик»,  «Птичьи профессии», ответили на вопросы викторин «Все о птицах», «Чудо-птицы», «Из жизни птиц», из  блиц-турнира «Вот это да!» запомнили  много познавательной информации. Члены агентства узнали, как  общественная организация «Ахова птушак  Бацькаўшчыны» в течение всего года  старалась привлечь внимание к птице, к проблемам вида и путям их решений.      
                                                               ***
Юных “лесовичков” (учащихся 5 классов) библиотекари стремятся научить не только воспринимать красоту окружающего мира, понимать важность охраны и бережного использования природных богатств, но и привлечь их к участию в природоохранных акциях и всех мероприятиях экологической направленности.
В экологическом агентстве "Лесовичок и К" прошел урок Жалейкина "Как лечить природу". Юные лесовички  с помощью книг, природоведческих журналов "учились" помогать родной природе. Рассмотрев и внимательно изучив фото - планшет "Ушли, обидев красоту",где собран фотоматериал городских и лесных  свалок, ребята  в один голос заявили "Я природу не обижу!" 
     "Лесовички" приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню леса. Для сотрудников лесхоза члены агентства подготовили экологический репортаж "Лес-храм природы,храм чудес"
   Час экологических проблем «Красная книга - энциклопедия надежд" члены  экологического агентства "Лесовичок и К", перелистали страницы Красной Книги РБ.  Узнали, что главная задача Красной Книги РБ - обеспечить допуск к информации о тех видах, которые подвергаются наиболее высокому риску исчезновения. Особый правовой статус редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира определяется законодательством РБ.

     Птица года 2017-
 Хохлатый жаворонок.
Хохлатый жаворонок-птица 2017 года в Беларуси. Жаворонок-вестник весны,солнца,петь она начинает ранним утром.Если ты рано встаёшь, ты тоже жаворонок.Откуда произошло название этой птички? Сколько видов жаворонков встречается в Беларуси? Чем отличается от своих собратьев хохлатый жаворонок?
Как в Беларуси выбирают птицу года? Об этом и многом другом -в этой книжке .
Колосков М.Н. Птица года Беларуси.Хохлатый жаворонок .
            Раньше всех из птиц встаёт,
 Солнцу песенку поёт.
  Всё живое поднимает,
                          Как ту птичку называют?Бугаев А. Птицы. Школьный путеводитель. Из всех населяющих Землю живых существ самыми удивительными являются птицы. В этом школьном путеводителе вы можете найти много информации про кукушку.
                 


                                Юбилейный визит    
     На юбилейный визит "Листаем страницы Газеты Лесной в её день рожденья, её юбилей!" члены агентства пригласили своих друзей, и всех тех, кто любит природу.
  Цель визита - познакомить школьников с жизнью и творчеством писателя - натуралиста В.Бианки, на основе его сказок и рассказов, научить детей  понимать природу, её законы и особенности, воспитать у них любовь и уважение к миру природы.    
Повсюду в лесу на полянке,
            В реке на болоте, в полях-               
         Ты встретишь героев Бианки,       
У них побываешь в гостях...
"Лесной газете" В. Бианки исполнилось 85 лет со дня выхода в свет. В обращении к читателям газеты В.Бианки говорил: "В обыкновенных газетах пишут про людей и про их дела. Но ребятам интересно знать и про то, как живут звери, птицы ,насекомые. В лесу происшествий не меньше, чем в городе. Обо всех таких происшествиях можно прочесть в "Лесной газете" Год - это солнечная поэма в 12-ти месяцах. Солнечный год начинается весной. У зверей и птиц свой календарь - они живут по Солнцу..."
   Организаторам мероприятия хочется, чтобы у юных лесовичков появилось желание прочесть не только эту, но  и другие книги В Бианки,  и произведения других писателей-натуралистов,а их много: Чарушин Е., Снегиров Г., СладковН., Чаплина В., Скребицкий Г., Пришвин М. и многие другие. Эти замечательные произведения позволят школьникам познакомиться с родной природой, побольше узнать про птиц и зверей, про охоту и лес, научат детей бережно относиться к родной природе, любить и охранять все живое!
                    Фотогалерея  агентства "Лесовичок и К"
Комментариев нет:

Отправить комментарий